Zablude koje čujemo o dizajnu logoa

Posted by | No Tags | Dizajn · Logo | Comments Off on Zablude koje čujemo o dizajnu logoa

Kao što već sigurno znamo. Logo predstavlja jednu od najbitnijih oblasti u grafičkom dizajnu. Jako je teško za logo reći da je kompletan. Sam razvoj jednog logoa zahteva veći vremenski period. Među našim ljudima još uvek vlada uverenja da je to najlakši deo kod osnivanja firme, da se to sve to završava u roku od […]

Read More