Kreiranje novih naloga

Nakon završene analize tržišta i sastavljene strategije kreće se sa kreiranjem naloga u administraciji Google Adwords-a.

Svaka ad grupa sastoji se oglasa i ključnih reči.

Oglasi mogu biti grafički i  tekstualni.

Sam koncept kreiranja vrste oglasa zavisi od mreže na kojoj će se prikazivati oglasi.

Search network – oglasi se pojavljuju u pretrazi na Google.com i podržava samo tekstualne
Display Network – oglasi se prikazuju na partnerskoj mreži (Google AdSense) i podržava niz različitih vrsta oglasa (tekst, audio, video, slika).

Da bi se nalog startovao potrebno je napraviti makar jednu kampanju.

Kampanje je najbolje kreirate prema cilju odnosno šta kampanja treba da postigne, npr više posete sajtu, veća prodaja, sticanje većeg broja leads itd.

Hijerarhija naloga izgleda ovako:

Kampanja x
Kampanja y
Kampanja z
ad grupa x ad grupa x ad grupa x
ad grupa y ad grupa y ad grupa y
ad grupa z ad grupa z ad grupa z