Kreiranje oglasa

    Da bi se napisao oglas koji prodaje, mora se dostaviti prava ponuda pravoj javnosti.     

 

Danas se može naći veliki broj izvora sa savetima kako napisati dobar oglas.Treba obratiti pažnju da ne postoje generićka pravila za kreiranje oglasa. Bez obzira koliko je oglas dobro napisan, ukoliko ponuda nije usaglašena sa targetiranom javnošću, PPC kampanje neće imati uspeha.Da bi se napisali dobri ppc oglasi počinje se sa istraživanjem tržišta, observacijom i razumevanjem ciljne javnosti.

Iteracije u procesu kreiranja visoko kvalitetnih oglasa

  • Svaki proces počinje sa istraživanjem i razumevanjem tržišta.
  • Upoređivanje usluga sa granom.
  • Ispitivanje postojećih PPC oglasa u toj niši.  (Da li konkurencija nudi nešto besplatno? Da li nudi nešto što zvuči jako vredno? )
  • Kuda vode ti oglasi – Istraživanje landing strana po određenjim kriterijumima.
  • Kreiranje oglasa
  • Sprovođenje serije A/B testova
google  lego

Da li vaš sajt može da donese više potencijalnih klijenata?

 

 Zakazaćemo besplatnu marketinšku analizu:

 

Ime (obavezno)

Telefon (obavezno)

E-mail (obavezno)

Web Sajt