PPC KONSULTACIJE

Usluga namenjena onima koji imaju kadar koji bi vodio ili vodi PPC marketing. pre nego što se počne sa PPC konsultacijama, potrebno je dostaviti istorijske podatke naloga agenciji ukoliko je u pitanju već postojeći nalog. Ovo je neophodan korak, jer da bi konsultacije bile uspešne, konsultant mora da se razume u tematiku i problematiku naloga, kao i da razvije strategiju za ostvarenje ciljeva.